Concurs - Lesaffre
362
page-template-default,page,page-id-362,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_popup_menu_text_scaledown,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.8,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Concurs

CONCURS

 

Premii pentru hobby-ul tău

 

 

Intră pe pagina de Facebook Lesaffre România și adaugă un comentariu la postarea de concurs. Trebuie să ne spui care este hobby-ul tău preferat și intri automat în tragerea la sorți pentru câștigarea unuia dintre premiile puse la bătaie: 2 biciclete CROSS GRX7, 2 corturi COLEMAN DARWIN 3+, 2 seturi de pescuit și 50 de rucsaci RANDOX camuflaj.

 

 

Atenție! Doar cei care pot face dovada că lucrează într-o brutărie sau dețin una pot participa la concurs. 

 

 

Concursul are loc în perioada 2 septembrie – 20 octombrie. Tragerea la sorți va avea loc în data de 21 octombrie 2019, iar câștigătorii vor fi anunțați tot pe pagina noastră de Facebook.

Regulamentul oficial al concursului

 

1. Organizator:
Concursul «Premii pentru hobby-ul tău» este organizat de S.C. LESAFFRE ROMANIA S.R.L. (denumită în continuare « Organizator ») cu sediul în București, Willbrook Platinum, Sos. Bucuresti-Ploiesti 172-176, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/246/25.02.2002, Cod de Înregistrare FiscalĂ RO 11478044, reprezentată prin Mihăiță Irina, în calitate de Responsabil Marketing B2B & B2C.
Concursul se va desfășura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții. Regulamentul oficial în cauză este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile în România.
2. Locul de desfășurare:
Concursul este organizat și se desfășoară pe pagina de Facebook Lesaffre România (http://facebook.com/lesaffre.romania). Pentru a participa la acest concurs,este necesar să aveți cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com, completat cu o adresă de email validă.
3. Perioada de desfășurare a concursului:
3.1. Concursul se desfasoara in perioada 02.09.2019 – 20.10.2019 inclusiv.
3.2. Rezultatele vor fi afisate in data de 21.10.2018 pe pagina de Facebook Lesaffre România, iar câștigătorii vor primi și un mesaj privat.
4. Înscrierea în concurs:
4.1. Pentru a participa la concurs, participanții trebuie:
· Sa dețină un cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com cu adresă de email validă
· Să lucreze într-o brutărie sau să dețină o brutărie;
· Să se înscrie în concurs prin postarea unui comentariu la postarea de concurs, cu răspunsul la întrebarea ”Care este hobby-ul tău preferat?”
4.2. O persoană nu poate intra în concurs de mai multe ori, prin postarea mai multor comentarii.
4.3. Un participant poate fi descalificat (prin opțiunea de ștergere a informațiilor publicate de utilizator) în orice moment, dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul si prezentul regulament. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui Regulament și considera orice date cu privire la participant adevarăte si corecte.
4.5. In cazul descoperirii oricăror neconcordanțe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.
5. Dreptul de participare
Poate participa la acest concurs orice persoană fizică, indiferent de sex, naționalitate sau religie, care lucrează într-o brutărie sau deține una. Prin excepție de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum și soțul/soția și rudele de gradul I si II ale acestora.
6. Desemnarea câștigătorului
6.1. Câștigătorul concursului va fi desemnat astfel: Organizatorul va trage la sorți prin intermediul site-ului commentpicker.com.
6.2. Numele câștigătorului va fi publicat pe pagina de Facebook Lesaffre Romania și, în plus, acesta va fi contactat printr-un mesaj privat de către Organizator, pentru a furniza datele de contact.
6.3. Dacă persoana declarată câștigatoare nu intră în contact cu Organizatorul in termen de maximum 3 zile de la data afișării rezultatului concursului, se va alege un alt câștigător, urmându-se aceeași procedură.
6.4. Dacă persoana declarată câștigatoare nu poate face dovada faptului că lucrează într-o brutărie sau dețina una, se va alege un alt câștigător, urmându-se aceeași procedură.
7. Premiul
7.1. Premiile acordate: 2 biciclete CROSS GRX7, 2 corturi COLEMAN DARWIN 3+, 2 seturi de pescuit și 50 de rucsaci RANDOX camuflaj.
7.2. În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani și/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situație, cedarea premiului câștigat către unul sau mai multi terți.
7.3. Premiul va fi acordate câștigătorului sub condiția ca acesta să nu fie descalificat ca urmare a nerespectării prezentului regulament.
8. Litigii:
8.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.
8.2. Organizatorul nu își va asuma nicio răspundere cu privire la pretențiile terților sau ale instituțiilor asupra premiului câștigat.
8.3. Organizatorul nu își asuma nicio răspundere cu privire la nefuncționarea rețelelor de telefonie fixă și/sau mobilă sau a rețelelor de Internet.
8.4. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informații false sau eronate.
8.5. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncționalități în derularea concursului ca urmare a acțiunilor unor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea.
8.6. Organizatorul își rezervă dreptul unilateral de a descalifica un comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licențios sau indecent.
8.7. Organizatorul își asumă responsabilitatea numai în ceea ce privește acordarea premiului.
8.8. Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge postări ce lezează imaginea  Lesaffre Romania, a produselor comercializate de companie sau a concurenților înscriși, în mod direct sau prin asociere.
8.9. Organizatorul nu este răspunzator sub nici o formă pentru conținutul generat și pentru utilizatorii înscriși în acest concurs, ori pentru consecințele care decurg din acestă acțiune.
9. Regulamentul concursului:
9.1. Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul www.lesaffre.ro .
9.2. Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă și necondiționată a prevederilor prezentului Regulament și obligativitatea respectării acestora.
9.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament în masura în care se va impune acest lucru, cu condiția anunțării modificărilor pe pagina https://www.facebook.com/lesaffre.romania. Modificările/forma modificată a Regulamentului intră în vigoare numai după publicarea online.
Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.
În cazul nerespectării prezentului Regulament, premiul câștigat nu se va acorda.
Acest concurs nu este în niciun fel sponsorizat, susținut sau administrat de către sau în asociere cu Facebook.