Lesaffre Romania - Politica de confidentialitate
385
page-template-default,page,page-id-385,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_popup_menu_text_scaledown,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.8,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

 

Prezenta Politică de confidențialitate oferă informații despre colectarea, utilizarea și dezvăluirea către terți a datelor cu caracter personal de LESAFFRE ROMANIA S.R.L., având sediul social în Str. Drumul Garii Otopeni, nr. 66-68, Otopeni, Județul Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/246/25.02.2002, cod unic de înregistrare RO11478044 (în continuare ”Lesaffre Romania”). Persoana desemnată pentru protecţia datelor poate fi contactată la adresa office@lesaffre.ro

 

Lesaffre Romania acordă o importanță deosebită securității informațiilor dumneavoastră. Procesarea Datelor de catre Lesaffre Romania se realizează în acord cu prevederile Regulamentului UE nr.2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date, precum și a legislației naționale aplicabile.

 

Colectarea și utilizarea datelor

Utilizarea website-ului Lesaffre Romania https://www.lesaffre.ro  împreuna cu toate subdomeniile acestuia („Site-ul”) reprezintă acceptul și consimțământul dumneavoastră în ceea ce privește practicile stipulate în prezenta subsecţiune a Politicii de confidenţialitate precum și în Politica de utilizare a cookie-urilor ce face parte integrantă din aceasta. Site-ul nostru se adresează persoanelor care au cel puțin 18 ani, astfel nu prelucrăm în mod voit date ale minorilor.

Puteți naviga pe Site-ul nostru fără să dezvăluiți date cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care doriți să ne contactaţi pentru a ne adresa orice întrebari, comentarii sau sugestii, o puteţi face prin completarea formularului din secțiunea „Contact” a Site-ului, furnizând numele dvs., o adresă validă de e-mail, şi un număr de telefon.  Refuzul de a furniza informaţiile solicitate împiedică finalizarea procesului de înregistrare a cererii şi face imposibilă comunicarea dintre Dvs. şi Lesaffre Romania.

Prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal în baza consimțământului Dvs., conform dispoziţiilor Articolului 6 alin. (1) lit. a) din GDPR.

Datele dvs. sunt păstrate pe durata necesara indeplinirii scopului, ulterior datele Dvs. urmând a fi șterse.

  • În cazul în care aveţi o relaţie contractuala cu noi (ca şi client/ partener/ furnizor) sau reprezentaţi o persoană juridică cu care avem o relaţie contractuală

În contextul încheierii şi executării contractelor comerciale, Lesaffre Romania va prelucra datele cu caracter personal aparţinând partenerilor de afaceri persoane fizice (numere de identificare naţională, date de contact: e-mail, telefon, fax, adresă şi date financiare) precum şi datele aparţinând asociaţilor, reprezentanților (legali sau convenţionali) şi ale persoanelor de contact desemnate în acest sens de partenerii contractuali persoane juridice (date în mod uzual înscrise pe cărtile de vizită precum: nume, prenume, funcţie, companie, număr de telefon, adresă de e-mail).

În cazul în care urmează să încheiaţi sau aţi semnat deja, în calitate de client, furnizor sau partener, un contract, acord, înţelegere sau orice altă convenţie sau parteneriat cu Lesaffre Romania, vă rugăm să asiguraţi informarea adecvată a personalului propriu (reprezentanţi legali sau convenţionali, persoane de contact desemnate pentru derularea efectivă a contractelor sau orice alte persoane care acţionează pentru şi în numele Dvs.) cu privire la dezvăluirea datelor cu caracter personal că tre Lesaffre Romania, conform contractului pe care l-aţi încheiat cu noi.

Datele anterior menționate sunt colectate şi prelucrate în scopul încheierii şi executării efective a contractelor de către Lesaffre Romania. Utilizăm datele reprezentanţilor pentru comunicări privind derularea contractului şi executarea prestaţiilor şi pentru gestionarea şi administrarea relaţiei contractuale cu partenerul de afaceri.

Putem utiliza informațiile Dvs. pentru a vă contacta, dacă avem consimțământul dvs. în acest sens, pentru a va transmite diverse comunicări prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent cu privire la ultimele oferte, anunțuri și alte informații cu privire la serviciile, produsele, evenimentele și proiectele Lesaffre Romania sau vă vom invita să participaţi la sondaje cu privire la nivelul de satisfacție al clienților.

Prelucrăm datele cu caracter personal aparţinând partenerilor de afaceri pentru încheierea şi executarea contractelor încheiate cu aceştia, conform art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR, respectiv conform art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR în cazul datelor reprezentanţilor si persoanelor de contact sau pentru îndeplinirea unor obligații impuse de lege (spre ex. pentru întocmirea dorumentaţiilor financiar contabile sau raportarea către autoritățile fiscale) potrivit art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR.

Comunicările de marketing vor fi transmise pe baza consimțământului Dvs., potrivit Articolului 6 alin. (1) lit. a) din GDPR. Vom înceta cu efect imediat transmiterea comunicărilor de marketing în cazul în care vă retrageţi consimţamantul pentru astfel de prelucrări prin transmiterea unui e-mail la adresa office@lesaffre.ro sau prin accesarea link-urilor de dezabonare existente la fiecare dintre comunicările primite pe e-mail.

Vom păstra datele pe întreaga durată de derulare a relației contractuale plus o perioadă suplimentară de 3 (trei) ani (termenul general de prescripție conform legii române în scopul stabilirii sau apărării împotriva pretențiilor juridice). Dacă datele cu caracter personal trebuie păstrate pentru respectarea unei obligații legale (spre ex. obligaţia întocmirii şi păstrării documentelor financiar-contabile pentru o perioada de 10 ani), aceste date sunt păstrate până la finalul perioadei relevante.

  • În cazul în care sunteţi interesat de o poziţie în echipa Lesaffre Romania

Atunci când transmiteţi CV-ul către Lessafre Romania, datele Dvs. (date de contact, informaţii privind educaţia şi experienţa profesională) vor fi procesate in temeiul art. 6 alin. 1 lit. b) si f) din Regulamentul (UE) 2016/679, exclusiv pentru: recrutarea personalului, atunci când identificăm eventuale posibilităţi de colaborare, evaluarea calificării solicitanților pentru o poziție în cadrul Lesaffre Romania, organizarea interviurilor, verificarea cunoștințelor necesare ocupării anumitor posturi şi stabilirea condițiilor ofertei de angajare.

Vom pastra CV-ul Dvs. pe o perioada nelimitata, pentru a putea reveni cu eventuale oferte de angajare. La expirarea acestei perioade, datele Dvs. vor fi sterse.

Ne puteti solicita oricand stergerea datelor in cazul in care o pozitie in cadrul Lesaffre Romania nu mai este de interes pentru Dvs., prin simpla transmitere a unei cereri la adresa office@lesaffre.ro.

 

Folosirea mijloacelor automate de prelucrare

 

În cursul activităților noastre, de obicei nu utilizăm procese decizionale automate în sensul Articolului 22 (1) din GDPR. Dacă vom aplica astfel de procese în viitor, vom informa persoanele vizate, separat, în conformitate cu prevederile aplicabile.

 

Utilizarea cookie-urilor și statisticile de utilizare via Google Analytics

 

Utilizăm tehnologia cookie-urilor pe site-ul nostru, care ne permite să facilităm experiența navigării, în scopuri statistice și pentru îmbunătățirea site-ului. Folosirea cookie-urilor nu este asociată cu informațiile de identificare personală de pe site. De asemenea, utilizăm Google Analytics pentru a analiza informația furnizată de către vizitatorii site-ului. Aceste informații ne permit să înțelegem mai bine utilizatorii site-ului și modul în care îl folosesc. Nu este inclusă nicio informație de identificare personală în acest tip de raport. Nu utilizăm cookie-uri pentru a colecta date personale și nu folosim tehnologia care conectează informațiile colectate prin cookie-uri de datele utilizatorilor site-ului nostru. Pentru mai multe informații privind utilizarea cookie-urilor și statisticile privind utilizarea via Google Analytics pe site-ul nostru web, precum și modul în care puteți să nu optați pentru diferite tipuri de prelucrare, dezactivarea stocării cookie-urilor sau înlăturarea cookie-urilor înregistrate, vă rugăm să vedeți Politica noastră de utilizare a cookie-urilor.

 

Link-uri

 

Ocazional, site-ul sau newsletter-ele pot conține link-uri către alte site-uri web sau resurse pe internet. Vă rugăm să rețineți că aceste site-uri web sau resurse nu se află sub controlul Lesaffre Romania și să luați la cunoștință și să acceptați faptul că Lesaffre Romania nu este, sub nicio formă, responsabilă, direct sau indirect, de practicile sau acțiunile privind confidențialitatea acestor site-uri sau ale operatorilor lor. În vederea includerii unui astfel de link nu este necesară aprobarea de către Lesaffre Romania sau de asocierea cu operatorii săi. Vă sfătuim să fiți atenți când părăsiți site-ul nostru și să citiți declarația de confidențialitate a fiecărui site web care colectează date cu caracter personal. Politica de confidențialitate pe care o citiți acum se aplică doar informațiilor colectate de către Lesaffre Romania.

 

Divulgarea datelor

 

Politica noastră este aceea de a nu dezvălui, partaja, vinde sau închiria datele unor terți, altfel decât este prevăzut în prezenta Politică de confidențialitate. Lesaffre Romania poate dezvălui date cu caracter personal unor terți, cum ar fi partenerii comerciali ai Lesaffre Romania, în calitate de împuterniciți pentru și în numele Lesaffre Romania (de ex. consultanții legali și financiari) cu care Lesaffre Romania a încheiat acordurile contractuale adecvate. Lesaffre Romania poate să dezvăluie informații în cazul în care considerăm, cu bună credință, că este necesar pentru prevenirea fraudelor, combaterea operaţiunilor de spălarea banilor sau de finanţare a actelor de terorism, precum şi pentru protejarea intereselor Lesaffre Romania.

 

Transferul datelor

 

Datele nu vor fi transferate în afara UE/SEE. Putem transfera informațiile dvs. personale furnizorilor de servicii de găzduire (hosting), asistență și mentenanță tehnică în afara Uniunii Europene. În cazul transferului, protejăm și oferim o protecție adecvată transferului datelor dvs. personale către destinatarii din tările respective prin încheierea cu destinatarii datelor a unor acorduri de transfer al datelor în forma clauzelor contractuale standard aprobate de Comisia Europeană.

 

Securitate

 

Am luat măsuri organizatorice și tehnice pentru a asigura un nivel de securitate adecvat împotriva riscurilor care apar în urma prelucrării, în special prin distrugerea, pierderea, modificarea, dezvăluirea, achiziția sau accesul neautorizat, manipularea voită sau accidentală, accesul de către terți, ștergerea sau modificarea datelor cu caracter personal. Veți fi notificat în cazul încălcării securității datelor, într-o perioadă de timp rezonabilă după descoperirea încălcării, cu excepția cazului în care organul abilitat stabilește că notificarea ar împiedica o cercetare penală sau ar putea pune în pericol siguranța națională. În acest caz, notificarea va fi întârziată conform instrucțiunilor organului abilitat. Vă vom răspunde în mod prompt oricaror solicitari privind încălcarea securității datelor.

 

Drepturile persoanelor vizate

 

Renunțare. În cazul în care ați consimțit la prelucrarea informațiilor dvs., puteți să vă retrageți oricând consimțământul.

Acces. Puteți să solicitați accesul la informațiile dvs. personale pe care le păstrăm. Dacă ne transmiteți o astfel de cerere, vă vom oferi toate informațiile despre scopurile prelucrării, categoriile de date prelucrate, categoriile de destinatari, perioada de retenție a datelor, drepturile dvs. de a rectifica, șterge sau restricționa datele accesate, dacă este cazul. Dacă este posibil, vă vom oferi posibilitatea de a accesa de la distanță sistemul care vă poate oferi accesul direct la datele dvs. personale.

Portabilitate. Puteți obține o copie a informațiilor personale pe care le avem înregistrate într-un format compatibil și o structură care vă permite să vă exercitați dreptul de portare a datelor.

Restricționare. Puteți să cereți restricționarea în următoarele cazuri: pe perioada care îi permite Lesaffre Romania să verifice acuratețea datelor dvs. personale în cazul în care o contestați; în cazul în care prelucrarea este ilegală și preferați să restricționați informațiile personale, nu să le ștergeți; dacă doriți ca Lesaffre Romania să vă păstreze informațiile personale, deoarece aveți nevoie de acestea pentru a vă apăra în instanță; în cazul în care v-ați opus prelucrării, Lesaffre Romania trebuie să verifice dacă există motive legitime pentru prelucrare care pot să prevaleze drepturilor proprii.

Rectificare/Ștergere. Puteți, de asemenea, să solicitați corectarea, modificarea, ștergerea oricărei informații care este incompletă, expirată sau incorectă. Puteți solicita ștergerea informațiilor dvs. personale în următoarele cazuri:

  • în cazul în care informațiile dvs. personale nu mai sunt necesare în scopul prelucrării datelor;
  • dacă v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor doar pe baza consimțământului;
  • în cazul în care v-ați opus prelucrării datelor;
  • dacă infomațiile personale trebuie șterse în vederea îndeplinirii obligațiilor legale aplicabile Lesaffre Romania.

Vom lua toate măsurile necesare pentru a informa împuterniciţii Lesaffre Romania implicaţi în prelucrarea datelor despre această ștergere.

Opoziție. Vă puteți opune prelucrării informațiilor dvs. personale în orice moment când sunt utilizate în scopuri de marketing sau elaborare a profilurilor pentru a vă transmite reclame de interes sau pentru a vă opune dezvăluirii datelor dvs. unor terți.

Reclamație. Aveți, de asemenea, dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter personal (www.datatprotection.ro).

Vă puteți exercita drepturile în mod liber, oricând, trimițând o cerere scrisă și datată, însoțită de dovada identității, în scris la adresa office@lesaffre.ro. Cererile pentru accesul, corectarea, restricționarea sau ștergerea prelucrării trebuie să fie făcute în scris și sunt supuse restricțiilor legale în vigoare. Ne vom asigura că sunt luate toate măsurile adecvate pentru rezolvarea cererii dvs. fără întârziere și, în orice caz, în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea cererii. Informația va fi transmisă prin mijloace electronice dacă este posibil, cu excepția cazului în care solicitați, în scris, altfel.

 

Actualizari

 

Ne rezervam dreptul de a face orice completari sau modificari prezentei Politici de confidenţialitate. Modificările sunt afișate pe site-ul nostru, astfel încât să aveți acces permanent la detaliile privind infomațiile pe care le colectăm, la modul în care și în ce condiții sunt folosite. Orice modificare materială sau de altă natură va intra în vigoare imediat după data publicării pe Site.

Ultima actualizare a fost realizata la data de 18 septembrie 2018.