Termeni și condiții - Lesaffre
1027
page-template-default,page,page-id-1027,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_popup_menu_text_scaledown,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.8,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Termeni și condiții

Termeni si conditii pentru utilizarea www.lesaffre.ro

Acești Termeni şi condiții guvernează utilizarea de către dumneavoastră a acestui site web; Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord în totalitate cu aceşti Termeni şi condiţii şi Politica de confidenţialitate , parte integrantă a termenilor şi condiţiilor. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții, politica de confidenţialitate sau orice parte a acestora, nu trebuie să utilizați acest site.

În utilizarea acestui site se consideră că aţi citit și aţi fost de acord cu următorii Termeni și condiții şi Politica de confidenţialitate, ce constituie parte integrantă a acestora:

Site-ul este administrat de catre LESAFFRE ROMANIA S.R.L., o societate înființată în conformitate cu legislația română, având sediul social în Str. Drumul Garii Otopeni, nr. 66-68, Otopeni, Județul Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/246/25.02.2002, cod unic de înregistrare RO11478044 (denumită în continuare ”Lesaffre Romania”)

Acest site este oferit in forma in care se prezinta la accesarea sa de catre utilizatori, fara nici un fel de alte garantii. Lesaffre Romnia nu este si nu poate fi facut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilitati sau alte defecte ale acestui site sau ale continutului sau.

www.lesaffre.ro este un site realizat si in colaborare cu unele publicatii traditionale sau online internationale. Drepturile de autor apartin publicatiilor din care sunt preluate (in cazul in care articolele sunt preluate din anumite publicatii), iar orice plangere sau reclamatie, privind caracterul actual, complet sau privind corectitudinea acestor informatii va fi directionata catre publicatia care detine dreptul de autor.

Acesti Termeni si conditii se pot modifica din timp in timp. Veti fi notificat ori de cate ori se produc modificari ale termenilor si conditiilor website-ului. Continuarea utilizării site-ului ulterior acestei notificări reprezintă acordul dvs. expres pentru Termenii şi condiţiile actualizate.

Declarația de Confidențialitate
Ne angajăm să vă protejăm intimitatea. Angajaţii autorizaţi din cadrul companiei în baza nevoii de a şti utilizează orice informaţie colectată numai de la clienţi persoane fizice. Vom revizui în mod constant sistemele si datele noastre pentru a asigura cele mai bune servicii pentru clienții noștri. Parlamentul a creat infracțiuni specifice pentru acțiuni neautorizate împotriva sistemelor informatice și a datelor. Vom investiga orice astfel de acțiuni în vederea urmăririi și / sau luării de acţiuni civile pentru a recupera daunele împotriva celor responsabili.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Suntem conștienți de faptul că securitatea informațiilor dvs. cu caracter personal este o preocupare importantă. Protecția datelor dvs. personale este foarte importantă pentru noi, protecția datelor și protecția vieții private fiind o prioritate pentru afacerea noastră.
Datele dvs. personale vor fi gestionate în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate, parte integrantă a acestor Termeni şi condiţii.

Excluderi şi Limitări
Informațiile de pe acest site sunt furnizate pe o bază „ca atare”. În măsura maximă permisă de lege, Lesaffre Romania:

 • exclude toate reprezentările și garanțiile referitoare la acest site și conținutul său sau care sunt sau ar putea fi furnizate de către afiliaţi sau orice terţe părţi, inclusiv în ceea ce privește orice inexactitate sau omisiune din acest site și / sau documentele Companiei; și
 • exclude toate răspunderile pentru daune ce apar din sau în legătură cu utilizarea dvs. a acestui site. Aceasta include, fără limitare, pierderile directe, pierderea afacerii sau profiturilor (indiferent dacă au fost sau nu previzibile, astfel de profituri, apărute în desfășurarea normală a lucrurilor sau dacă ați sfătuit această Companie de posibilitatea unei astfel de pierderi potențiale), daune cauzate de computerul dvs., software-ului, sistemelor şi programelor şi datelor acestora sau orice alte daune directe sau indirecte, pe cale de consecință și incidentale.

Excluderile de mai sus și limitările se aplică numai în măsura permisă de lege. Nici unul dintre drepturile dvs. statutare de consumator nu sunt afectate.

Cookies
La fel cum sunt majoritatea site-urilor interactive, acest site folosește cookies Pentru infromatii complete legate de cookie-urile utilizate şi cum puteţi dezactiva aceste cookie-uri, va rugam sa accesati Politica noastra de utilizare a cookie-urilor.

Legături dinspre acest site
Noi nu monitorizăm şi nu analizăm conţinutul site-urilor altor părţi care sunt legate dinspre acest site. Opiniile exprimate sau materialul ce apare pe astfel de site-uri nu sunt în mod necesar împărtăşite sau susţinute de noi şi noi nu ar trebui să fim consideraţi editor unei astfel de opinii sau material. Vă rugăm să aveţi în vedere că nu suntem responsabili pentru practicile de confidențialitate şi nici pentru conținutul acestor site-uri. Încurajam utilizatorii noştri sa fie conștienți atunci când părăsesc site-ul nostru si sa citească declaraţiile de confidențialitate ale acestor site-uri. Trebuie să evaluați securitatea şi veridicitate oricărui alt site conectat la acest site sau accesat de către dvs. din acest site, înainte de a dezvălui orice informaţie personală către ei. Această Companie nu va accepta nicio responsabilitate pentru nicio pierdere sau daune în orice manieră indiferent de cauză, ce rezultă din dezvăluirea de către dvs. către terţe părţi a informațiilor personale.

Notificare drepturi de autor
Dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală relevante există pe toate textele legate de serviciile Lesaffre Romania şi pe întregul conţinut al acestui site.

Drepturile de autor ale celor care distribuie continut prin intermediul siteului nostru, revin Lesaffre Romania.

Cu excepția situațiilor în care utilizatorul are o autorizație din partea Lesaffre Romania, acesta nu are dreptul de a vinde, de a acorda un drept de utilizare, de a închiria, modifica, distribui, copia, reproduce, transmite, afișa public, realiza în mod public, publica, adapta, edita sau de a crea lucrări derivate ale acestor materialele sau oricărei secţiuni conţinute de site.

Utilizarea site-ului:

Nu trebuie să:

 • republicați materialul de pe acest site (inclusiv republicarea pe un alt site web);
 • vindeţi, închiriaţi sau sub-licenția materialul de pe site;
 • reproduceți, duplicați, copiați sau altfel exploata material de pe acest website pentru un scop comercial;
 • utilizați acest site în niciun mod care cauzează, sau poate cauza, daune site-ului sau deranjamente în disponibilitatea sau accesibilitatea site-ului; sau în niciun mod care este ilicit, ilegal, fraudulos sau dăunător, sau în legătură cu orice scopuri sau activități ilicite, ilegale, frauduloase sau dăunătoare.
 • utilizați acest site pentru a copia, stoca, găzdui, transmite, trimite, folosi, publica sau distribui niciun fel de material care constă din (sau este legat de) orice spyware, virus informatic, cal troian, vierme, keystroke logger, rootkit sau alte software-uri malițioase.
 • desfășuraţi nicio activitate de colectare a datelor sistematică sau automată (inclusiv, fără a se limita la scraping, data mining, extragerea datelor şi colectarea de date), pe sau în legătură cu acest site sau care conţine produse software dăunătoare sau orice alte coduri informatice, fișiere sau programe care sunt destinate sau prevăzute a perturba, deteriora, limita sau interfera cu buna funcționare a oricărui echipament software, hardware sau de telecomunicații sau care pot deteriora sau obține acces neautorizat la orice sistem, date sau alte informații aparținând Lesaffre Romania sau oricărui terţ;
 • utilizaţi acest site web pentru a transmite sau trimite comunicări comerciale nesolicitate. utilizaţi acest site web pentru scopuri legate de marketing fără acordul expres scris a Lesaffre Romania
 • (a) să întreprindeţi orice acțiune sau (b) să încărcaţi, să descărcaţi, să postaţi, să transmiteţi sau să distribuiţi în alt mod sau să facilitaţi distribuirea oricărui conținut folosind orice serviciu de comunicații sau alt serviciu disponibil pe sau prin intermediul site-ului, care:
  • încalcă orice brevet, marcă comercială, marcă de serviciu, secret comercial, drept de autor, dreptul la viața privată sau publicitate sau alt drept al oricărei alte persoane sau entități;
  • include o înregistrare video sau o fotografie a unei alte persoane sau o locație identificabilă pe care utilizatorul le-ar utiliza fără consimțământul persoanei sau proprietarului locației respective;
  • este ilegală, amenințătoare, abuzivă, de hărțuire, defăimătoare, calomnioasă, înșelătoare, frauduloasă, care aduce atingere vieții private a unei alte persoane, delictuală, obscenă, ofensatoare, sexual explicită; descrie sau prezintă nuditate, activități ilegale, moarte sau violență sau încurajează un comportament care ar putea constitui o infracțiune;
  • constituie reclamă neautorizată sau nesolicitată, corespondență electronică nesolicitată sau corespondență electronică în masă (en. junk or bulk e-mail or spamming);
  • implică activităţi comerciale şi/sau vânzări fără acordul prealabil scris al Lesaffre Romania, precum: concursuri, loterii, scheme de barter, publicitare sau piramidale;
  • face publicitate la, sau solicită oricărui alt utilizator al site-ului să cumpere sau să vândă produse sau servicii prin intermediul site-ului;
  • afișează o reclamă sau acceptă sume de bani sau orice obiect de valoare de la un terţ în schimbul realizării de către utilizator a oricărei activităţi pe sau prin intermediul site-ului, în numele persoanei respective, cum ar fi postarea de conținut comercial sau postarea de bloguri sau buletine având un scop comercial; sau
  • nu este adecvat copiilor sub vârsta de 18 ani;
  • îşi asumă/folosește identitatea oricărei persoane sau entități, inclusiv a oricărui angajat sau reprezentant al Lesaffre Romania.

Acces restricționat

Accesul la anumite zone ale acestui site este restricționat.Lesaffre Romania îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul la acest site, sau chiar la întregul site, la propria sa discreție.

În cazul în care Lesaffre Romania vă furnizează un nume de utilizator şi o parolă care vă permit să accesați zone restricționate de pe acest site sau un alt conţinut ori serviciu, trebuie să vă asiguraţi că numele de utilizator şi parola rămân confidențiale.

Lesaffre Romania poate să dezactiveze numele dumneavoastră de utilizator şi parola în orice moment, la discreția sa exclusivă, fără vreo notificare sau explicație.

Conținutul utilizatorului

În termenii şi condiţiile de utilizare, „conţinutul dumneavoastră” înseamnă materialul (inclusiv, fără a se limita la text, imagini, materiale audio, materiale video şi materiale audio-vizuale informaţii, date, documente, text, logo-uri, concept, idei, fie că sunt protejate sau nu de legile privind dreptul de autor) pe care îl încarcaţi în vederea publicării pe site-ul nostru, indiferent de scop sau care este generat, furnizat sau care este accesibil în alt mod pe Site.

Prin încarcarea  conţinutului dumneavoastră pe site, declaraţi pe proprie răspundere, garantaţi si vă angajaţi că (i) dețineţi sau controlaţi în alt mod toate drepturile asupra acestor materiale (inclusiv orice imagini sau alte materiale incluse în acestea) și că diseminarea și utilizarea materialelor de către Lesaffre Romania (inclusiv, dar fără a se limita la, publicarea conținutului pe site) nu încalcă  drepturile oricărui terț; (ii) dețineţi toate licenţele, drepturile, acordurile şi aprobările necesare pentru aceste materiale și autorizaţi Lesaffre Romania să utilizeze aceste materiale conform acestor Termeni şi condiţii; (iv) utilizarea materialelor nu încalcă Termenii şi condiţiile; (v) titularul oricăror drepturi, inclusiv drepturi morale cu privire la astfel de materiale, a renunțat în totalitate și efectiv la toate aceste drepturi și v-a acordat, în mod valabil și irevocabil, dreptul de a acorda licența menționată mai jos.

Prin încarcarea  conţinutului dumneavoastră pe site, acordaţi Lesaffre Romania o licenţă globală, irevocabilă, neexclusivă, fără redevenţe pentru a utiliza, reproduce, adapta, publica, traduce şi distribui conţinutul dumneavoastră pe orice suport media existent sau viitor şi de a exploata în orice alt mod conţinutul dumneavoastră. De asemenea, acordaţi Lesaffre Romania dreptul de a sublicenția aceste drepturi şi dreptul de a intenta o acţiune pentru încălcarea acestor drepturi.

Conţinutul dumneavoastră nu trebuie să fie ilegal sau ilicit, nu trebuie să încalce drepturile legale ale unei terţe părţi şi nu trebuie să fie capabil să dea naştere la o acţiune în justiţie, indiferent dacă este împotriva dumneavoastră sau împotriva Lesaffre Romania sau împotriva unei terțe părţi (în fiecare situație, în baza oricărei legi aplicabile).

Nu trebuie să încărcați pe site niciun conţinut care este sau a fost vreodată, potenţial sau efectiv, obiectul unor proceduri legale sau a altor plângeri similare.

Lesaffre Romaniaîşi rezervă dreptul de a edita sau de a şterge orice material trimis pentru publicare site, sau stocat pe serverele Lesaffre Romania, sau găzduit sau publicat pe acest site.

Lipsa garanțiilor

În măsura permisă de legile aplicabile, serviciul, site-ul, precum şi întreg conținutul, materialele, contribuțiile utilizatorilor încărcate, produsele şi serviciile incluse în sau care sunt disponibile pe site, sunt furnizate „ca atare” şi „aşa cum sunt disponibile”, fără nicio declarație sau garanție, expresă sau implicită, inclusiv, dar fără a se limita la, garanții implicite privind titlul de proprietate, neîncălcarea vreunui drept, vandabilitatea şi adecvarea pentru un anumit scop, iar orice garanţii pe care le-ar implica orice activitate în curs de executare sau uzanță comercială sunt excluse în mod expres. Lesaffre Romania nu face nicio declarație şi nu oferă nicio garanție în legătură cu acest site sau cu informația și materialele oferite pe acest site.

Fără a aduce atingere la generalitatea paragrafului anterior, Lesaffre Romania nu garantează că:

 • acest site va fi disponibil în permanență, sau disponibil pentru toți;
 • orice defecte sau erori vor fi corectate;
 • conținutul, materialele, contribuțiile utilizatorului sau prezentările nu conțin viruși sau alte componente dăunătoare;
 • informația de pe acest site este completă, adevărată, precisă sau nu induce în eroare;
 • rezultatele generate de utilizarea materialelor vor îndeplini cerinţele utilizatorului.

Nimic de pe acest site nu constituie și nu este destinat a se constitui în sfaturi de orice fel.

Limitări de răspundere

în măsura permisă de legea aplicabilă, Lesaffre Romania, directorii, administratorii, angajaţii, agenții sau furnizorii săi nu vor fi răspunzători, în nicio situaţie, nici în temeiul vreunei răspunderi contractuale sau delictuale, pentru neglijență (inclusiv neglijență gravă) sau în baza oricărei alte teorii juridice, în ce priveşte site-ul, materialele, contribuțiile utilizatorului orice conţinut accesibil prin intermediul site-ului, pentru::

 • pentru orice erori, omisiuni sau inexactități a oricărui conținut sau material sau contribuţii ale utilizatorilor sau pentru orice pierdere sau prejudiciu de orice fel rezultat ca urmare a folosirii de către utilizator a oricărui conținut, material sau a oricărei prezentări postat(e), transmis(e) sau puse la dispoziţie în alt mod pe sau prin intermediul site-ului;
 • orice erori, viruşi, programe disimulate (troieni) sau altele asemănătoare (indiferent de sursa de proveniență a acestora)
 • orice pierdere indirectă, specială sau consecvenţială;
 • orice pierderi comerciale, pierderi de încasări, venituri, profituri sau economii anticipate, pierderi de contracte sau de relaţii de afaceri, pierderi de reputaţie sau de fond comercial, sau pierdere sau corupere de informaţii sau date.

Aceste limitări de răspundere se aplică chiar dacă Lesaffre Romania a fost informată expres cu privire la pierderea potențială.

Caracterul rezonabil

Prin utilizarea site-ului, sunteţi de acord că excluderile şi limitările de răspundere stabilite în acest disclaimer de site sunt rezonabile. Dacă nu consideraţi că sunt rezonabile, nu trebuie să utilizaţi acest site.

Asigurare

Prin prezenta asiguraţi Lesaffre Romania şi vă obligați să mențineți protejată compania Lesaffre Romania de orice pierderi, daune, costuri, răspunderi şi cheltuieli (inclusiv, fără a se limita la taxe juridice şi orice sume plătite de Lesaffre Romania unei terţe părţi pentru lichidarea unei plângeri sau dispute la sugestia consilierilor juridici ai Lesaffre Romania) înregistrate sau suportate de Lesaffre Romania, care decurg din încălcarea de către dumneavoastră a oricărei prevederi din termenii şi condiţiile din prezenta sau care decurg din orice plângere potrivit căreia aţi încălcat o prevedere din acești termeni şi condiţii.

Încălcări ale termenilor şi condițiilor din prezenta

Fără a afecta celelalte drepturi ale Lesaffre Romania în baza acestor Termeni şi condiţii, dacă încălcaţi termenii şi condiţiile în vreun fel, Lesaffre Romania poate lua orice măsură pe care o consideră potrivită pentru a lua atitudine faţă de încălcare, inclusiv suspendarea accesului dumneavoastră la site, interzicerea accesării de către dumneavoastră a site-ului, blocarea accesului la site a calculatoarelor care folosesc adresa dumneavoastră de IP, contactarea furnizorului dumneavoastră de servicii de Internet pentru a-i solicita să vă blocheze accesul la site şi/sau intentarea unui proces împotriva dumneavoastră.

Sunteţi de acord să apăraţi, să compensaţi şi să garantaţi Lesaffre Romania, afiliații şi angajaţii, contractanții, directorii, administratorii şi reprezentanții acesteia împotriva tuturor răspunderilor, pretențiilor şi cheltuielilor, inclusiv onorariilor rezonabile ale avocaților, care decurg din următoarele acţiuni ale utilizatorului:

 • utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a site-ului;
 • accesul la site, utilizarea serviciilor puse la dispoziţie, prezentărilor, contribuţiilor utilizatorilor şi conținutului, cu încălcarea Termenilor şi condițiilor;
 • încălcarea de către utilizator sau a oricărui terţ care utilizează contul acestuia a oricărui drept de proprietate intelectuală sau a altui drept al oricărei persoane sau entități.

Cesiune

Lesaffre Romania poate transfera, subcontracta sau gestiona în alt fel drepturile şi/sau obligațiile care îi revin în baza acestor termeni şi condiţii fără a vă notifica sau a obţine acordul dumneavoastră.

Nu vă puteţi transfera, subcontracta sau gestiona în vreun alt fel drepturile şi/sau obligațiile care vă revin în baza acestor Termeni şi condiţii.

Detaliile Lesaffre Romania

S.C. Lesaffre Romania S.R.L.

Sediul Social: Otopeni, str. Drumul Garii Otopeni, nr.66-68, judetul Ilfov

Cod Unic de Inregistare: RO11478044

Numar registrul comertului: J23/246/2002

Puteți contacta Lesaffre Romania prin email la adresa: contact@lesaffre.ro